Вплив ризиків на забезпечення антикризової стійкості туристичного підприємства

Вітчизняні суб'єкти економічної діяльності функціонують у складних соціально-економічних умовах, в невизначеності та динамічності зовнішнього середовища. В процесі свого функціонування сучасні туристичні підприємства зіштовхуються із впливом сукупності екзогенних та ендогенних чинників виникнення кр...

Поділитися статтею
Матеріали статті