Політика конфіденційності
 • Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісів ТОВ «Май Юей», Україна, м. Київ 02218, вул. Райдужна, 4 (надалі – «Володілець»),  свідчить про долучення Користувача до цієї Угоди та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 • Під час використання Користувачем Сервісу останній надає Володільцю право на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
  2.1.даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами;
  2.2.файлів cookie;
  2.3.IP-адрес;
  2.4.параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія);
  2.5.даних, зазначених у п. 11 цієї Угоди.
 • Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів із моменту, коли Користувач уперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Термін зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступних роки після закриття акаунта на відповідному Сервісі та закінчення користування Користувачем послугами Сервісів.
 • Володілець здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача з маркетинговою метою, зокрема для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, зокрема персоналізованих.
  У кожному разі збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується Володільцем із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такої обробки даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача.
  Користувач погоджується з тим, що Володілець має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема  передавати знеособлені дані системам показу реклами, зокрема Google Adsense.
  Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх знеособлених даних (зокрема їхнього збереження) Володільцем. Детальна інформація щодо файлів cookie, параметрів та налаштувань інтернет-браузерів – залежно від браузера, що використовується Користувачем – доступна за наступними посиланнями Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera.
 • Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувачеві у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою цією Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.
 • Під час користування Користувачем Сервісами на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, хоча при цьому Володілець у жоден спосіб не передає таким третім особам дані Користувача, що обробляються Володільцем. Згода Користувача з цією Угодою означає, що Користувач погоджується на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних інтернет-користувачів, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, з метою використання знеособлених даних Користувача з маркетинговою метою, зокрема для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, в інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, зокрема персоналізованих.
  Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  7.1.системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
  7.2.соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (Facebook та ін.);
  7.3.системи банеропоказів (наприклад, Google AdWords, AdRiver тощо);
  7.4.інші ресурси.
 • Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
 • Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема обробка даних здійснюється на обладнанні, що зберігається у приміщеннях, які охороняють, із обмеженим доступом.
 • Код Стрічки новин, розміщений на порталі my.ua, та порталу my.ua загалом надається як є та не може бути змінений користувачами порталу my.ua самостійно або за допомогою стороннiх програмних засобів, зокрема програм блокування реклами, виконуваних скриптiв тощо.
 • У разі порушення Володільцем умов цього Договору Користувач має право звернутись із відповідною скаргою до контролюючих, правоохоронних та/або судових органів.