Особливості обліку туристичної діяльності

main image main image

Особливості обліку туристичної діяльності

Андреєва Д.А.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

"Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій.

та науково-економічний розвиток" (м.

Львів, 22 грудня 2018 р.).

У 2-х ч.

- Львів: ЛЕФ, 2018.

- Ч.2.

- 108 с.

- С.65-67.

Особливості обліку туристичної діяльності.

У просвіті цивілізованого відродження в країні розріст туризму та курорту досягнув більш сучасного розуміння.

Туризм у світі, став одним з найпоширеніших явищ в суспільстві.

Він став певним способом вивчення історії країн, залучення певного кола осіб для пізнання тієї культурної спадщини, що залишили для нас попередні покоління.

Сьогодні як туристичну, так і курортну галузь можна віднести до найбільш динамічних галузей регіонального розросту.

В нашій країні підтримується процес пошуку більш ефективного шляху розвитку.

Питання для врахування особливостей обліку туристичної галузі є актуальними.

З'являються запитання, які потрібно розмірковувати колективними стараннями.

Найбільш плідно над питаннями, що стосуються розвитку туризму і обліку працювали такі вчені як Т.М.

Ореховська, І.В.

Черніна, В.Ф.

Кифяк, B.C.

Боголюбов, Л.В.

Гут, В.П.

Орловська, В.І.

Цибух, М.П.

Мальський, В.В.

Худо.

Ми маємо ряд праць, дисертацій, статей, які присвячені туризму, але питання, що стосуються обліку і аналізу туристичної діяльності потребують подальшого опрацювання, вимагають більш глибокого дослідження і узагальнення.

Туризмом називають певний виїзд особи з місця проживання в будь-яких цілях, що не оплачується діяльністю в місці, де вона перебуває [1].

Сьогодні туризм є основним джерелом доходу для багатьох країн і впливає їх економіку.

До суб'єктів туристичної діяльності відносять туристичних операторів, туристичних агентів.

Детальніше розглянемо їхню характеристику на рис.

Рис.

Характеристика суб'єктів туристичної діяльності.

Туроператор, як правило, поєднує в собі туристичні компоненти для створення відпочинку.

Вони рекламують і випускають брошури для просування своєї продукції.

Туроператори несуть відповідальність за організацію та підготовку туристичних турів.

Основна відмінність полягає в тому, що туроператор несе відповідальність за роботу та надання відпустки шляхом підписання, бронювання різних компонентів туру [2].

Особливість обліку туристичної діяльності формується своєрідною винятковістю суб'єкта туристичної діяльності.

Одні можуть мати свою основу, а інші просто організовують подорож.

Кошти, що були отримані туристами - доходи від надання таких послуг.

Організація обліку у турагентів певною мірою залежить від особливостей оформлення документів господарських операцій та здійснення розрахунків, можливості застосування спрощеної форми обліку у туристичних агентів, що не мають своєї власної матеріальної бази [3].

Важливі документами для оформлення туристичних послуг можна розглянути на рис.

Рис.

Основні документи для оформлення туристичних послуг.

Можемо розглянути особливості обліку туристичної діяльності, об'єднавши їх за такими ознаками:.

1) пов'язані з показником визнання доходу;.

2) пов'язані з обсягом фірм;.

3) обумовлені особливостями оподаткування тощо.

Проведений аналіз розвитку туристичної галузі дозволяє передбачити тенденції і внести пропозиції стосовно повернення права надання дозволу на турагентську діяльність місцевим органам виконавчої влади.

Облік туристичних послуг потребує подальшого опрацювання і удосконалення.

Враховуючи особливості щодо здійснення обліку туристичної діяльності, кожен з суб'єктів дає змогу правильно організувати облік, підвищити ефективність туристичної діяльності та досягати максимальних прибутків.

Список літератури.

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 p.

№325/95-BP в редакції Закону від 18.11.2003 р.

№l282-IV.

Момонт Т.В.

Особливості організації бухгалтерського обліку підприємствами туристичної сфери / Т.В.

Момонт // Вісник Житомирського державного технологічного університету.

- Сер.: Економічні науки.

- 2014.

- №1(67).

- С.34-40.

Пилипенко С.М.

Особливості бухгалтерського обліку придбання(створення) та продажу путівок туристичними фірмами / С.М.

Пилипенко, У.П.

Новак // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: матер.

II Міжнар.

наук.-практ.

Інтернет-конф.

Луцьк, 25 листопада 2015 p.).

- Тернопіль: Вид-во «Крок», 2015.

- С.70-72.

Фото и видео